East End

  • Visos
  • Mėgstamiausias
  • Populiarus
  • Daugiausiai vertinamas
  • Negalioja
Pridėta prie mėgstamiausių sąrašoPašalinta iš mėgstamiausių sąrašo 0
Švelnus Madraso kario mišinys, East End, 100g
Pasiūlymas

Švelnaus skonio kario milteliai – aromatinių prieskonių mišinys (kalendros, ciberžolės, čili, garstyčių, kmynų, pipirų, vaistinės ožragės, česnako, druskos ir pankolių).

Specialiai atvežami iš Madraso valstijos Indijoje, paruošti naudoti, išskirtiniams patiekalams su kariu.

"East End" - tai geriausi prieskoniai iš viso pasaulio, jie laikomi klimatą kontroliuojančiomis sąlygomis ir išvalomi naudojant naujausias turimas technologijas ir metodus. "East End" prieskonių malūnas sukuria prieskonius, išsaugančius unikalų grynumą, šviežią aromatą ir skonį.

Prieskonių mišinys - pilnas aromato ir skonio
Pripildytas šviežiu aromatu
Saugoma ir pakuojama kontroliuojamoje aplinkoje
100% grynas prieskonis
Tinka vegetarams

Paruošimas ir naudojimas: prieš vartojimą reikia apdoroti (pakepinti)

Sudedamosios dalys: Kalendra, kuminai, ciberžolė, druska, pankolis, raudonieji lęšiai, paprikos milteliai, lauro lapai, ožragės milteliai, cinamonas, česnakai, gvazdikėliai.

Alergenai: Sudėtyje pažymėti paryškintai. Supakuota aplinkoje,kurioje laikomi žemės riešutai, sezamo sėklos, gliuteno turintys produktai, kviečiai, pieno milteliai, soja ir garstyčios.

Kilmės šalis: ES

Laikymo sąlygos: laikyti sausoje, vėsioje vietoje

Grynasis kiekis: 100 g

Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės

Gamintojas: East End Food, Didžioji Britanija

Pridėta prie mėgstamiausių sąrašoPašalinta iš mėgstamiausių sąrašo 0
Avinžirniai Chick Peas (Kabuli chana), East End, 500g
Pasiūlymas

Išvirti lieka tvirti, tačiau lengvai kramtosi. Patiekalams suteikia patrauklią spalvą ir riešutinį skonį. Tinka padažams, sriuboms, salotoms, kariams.

Vartojimas: Mir­ky­ti (ar­ba dai­gin­ti) avin­žir­niai iš­ver­da ga­na grei­tai. Rei­kia vir­ti ne­sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Avinžirniai tin­ka dau­ge­liui sriu­bų. Ga­li­ma šiek tiek dė­ti į ry­žių pa­tie­ka­lus, ypač į plo­vą. Ga­li­ma mai­šy­ti su per­li­nė­mis kruo­po­mis.

Tai vie­ni ver­tin­giau­sių ankš­ti­nių au­ga­lų, ku­riuo­se, anot mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, bal­ty­mų yra tiek pat, kiek jau­tie­no­je ar viš­tie­no­je, dau­giau ne­gu kiau­lie­no­je. Avin­žir­nius ypač ver­ti­na ve­ge­ta­rai. In­di­jo­je avin­žir­nių mil­tai nau­do­ja­mi taip gau­siai kaip mū­suo­se kvie­ti­niai, o sriu­bo­je jie pa­kei­čia mums įpras­tas bul­ves. Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­se avin­žir­nius tri­na į pa­šte­tą, va­di­na­mą hu­mu­su, ar­ba ke­pa mums kot­le­tus pri­me­nan­čius fa­la­fe­lius. Re­gu­lia­riai juos var­to­jant, or­ga­niz­me pa­ste­bi­mai su­ma­žė­ja cho­les­te­ro­lio.

Jie la­bai kie­ti, to­dėl prieš ver­dant bū­ti­na bent 6 va­lan­das pa­mir­ky­ti (geriausia palikti per naktį). Brink­da­mi jie pa­di­dė­ja ko­kius ke­tu­ris kar­tus. Pa­lai­kius 3–4 die­nas (du kar­tus per die­ną nu­plau­nant ir nu­pi­lant van­de­nį), avinžir­niai pra­dės dyg­ti. Dygs­tan­čiuose žir­niuose at­si­ran­da to­kių fer­men­tų ir vi­ta­mi­nų, ku­rių ja­me anks­čiau ne­bu­vo.

Skru­din­ti avin­žir­niai (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus,
ci­na­mo­no laz­de­lės,
drus­kos, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų,
žiups­ne­lio grūs­tos ka­lend­ros.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų. Ci­na­mo­no laz­de­lę per­lau­žia­me į ke­lias da­lis ir pa­ke­pi­na­me, kad su­stip­rė­tų kva­pas. Su­be­ria­me grūs­tą ka­lend­rą. Nuo vir­tų avin­žir­nių ge­rai nu­var­vi­na­me skys­tį, su­be­ria­me į kep­tu­vę ir pa­skru­di­na­me, ret­sy­kiais pa­mai­šy­da­mi. Už­be­ria­me drus­kos ir juo­dų mal­tų pi­pi­rų.

Avin­žir­nių troš­ki­nys su dar­žo­vė­mis (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 rau­do­no­jo svo­gū­no,
½ rau­do­no­sios pa­pri­kos,
1 ne­di­de­lės mor­kos,
2 šaukš­tų alie­jaus,
ke­lių džio­vin­tų po­mi­do­rų ar­ba šaukš­to po­mi­do­rų pa­stos,
2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių,
2 skil­te­lių čes­na­ko,
žiups­ne­lio cuk­raus,
žiups­ne­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių,
drus­kos,
sau­jos pet­ra­žo­lių.

Svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­to­me. Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų, su­be­ria­me svo­gū­nus su tru­pu­čiu cuk­raus ir pa­ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Po ke­lių mi­nu­čių su­be­ria­me vir­tus avin­žir­nius. Ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Su­be­ria­me ga­ba­lė­liais pjaus­ty­tą pa­pri­ką ir šiau­de­liais su­pjaus­ty­tas mor­kas. Įbe­ria­me ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių ir smul­kiai su­pjaus­ty­tus džio­vin­tus po­mi­do­rus ar­ba po­mi­do­rų pa­stą. Įbe­ria­me drus­kos. Kai­ti­na­me pa­mai­šy­da­mi, kol dar­žo­vės su­minkš­tė­ja. Iš­jun­gę ug­nį, už­pi­la­me cit­ri­nos sul­čių, už­be­ria­me smul­kin­to čes­na­ko ir ka­po­tų pet­ra­žo­lių. Iš­mai­šo­me. Ska­nu ir kol šil­ta, ir at­vė­sus.

Pridėta prie mėgstamiausių sąrašoPašalinta iš mėgstamiausių sąrašo 0
Skaldytos pupuolės Urid dal chilka, East End, 500g
Pasiūlymas

Urid dal chilka pupuolės labai lengvai įsisavinamos, tinka visai šeimai, ir vaikams, ir senjorams.

Prieš naudodami pamerkite pupuoles 3-6 valandom į vandenį (geriausia palikti per naktį).

Logo
Atstatyti slaptažodį