Žinutė iš Kosmoso. 2 pasidalinimas

Žinutė iš kosmoso. 2 pasidalinimas.

 Keletas įdomesnių ištraukų iš pokalbių su kosmosu. Ištraukos paimtos iš žmonių pateiktų klausimų.

– Ką dar papildomai patartum ?

– Tegu stato savo vyro batus priekiu į namus, ne į duris, tada nenorės išeiti. Gali taip statyti ir savo vaiko batus.

***

– Ar žmogų įtakoja jo zodiako ženklas?

– Tik automatiniam režime gyvenančius žmones tai įtakoja. Daug žmonių gyvena tokiam režime, tad jiems zodiakas sustiprina įgimtas programas. Kuo žmogus labiau atsilaisvina nuo automatinio gyvenimo, tuo jį mažiau įtakoja.

***

Koks patarimas būtų man tinkamas šiame laike?

– Neapkalbėti nieko. Negalima nieko apkalbėti, nes kito žmogaus apkalbėjimas yra didelė nešvara. Nešvara tam žmogui ir nešvara sau. Taip pat negalima nieko smerkti, reikia pateisinti.

O kas yra apkalbėjimas?

– Kalbant apie kitą žmogų, galima analizuoti, bet smerkti nevalia. Apkalbėjimas ir yra smerkimas.

***

Kaip man sekasi?

– Visai gerai, bet, jei nori eiti toliau, turi išmokti matyti savo ydas.

O kaip?

– Turi būti paklusnus vaikas. Juk ir tu nori paklusnaus vaiko. Vaikas turi turėti laisvą valią ir maloniai nustebinti.

O kas tas paklusimas? Kas būtent tai yra?

– Supratimas, kad pirma visa ko einu Aš, o tik po to – tu. Gyvenimo kelyje, įvykiuose, absoliučiai viskame pirma einu Aš. Viską sukuriu ir padarau, o tu tik eini iš paskos. O paklusimas yra visa ko priėmimas.

Bet kaip priimti tai, ko nesinori priimti?

– Turi suprasti, kad viskas daroma dėl tavęs ir kitų, dėl jūsų gerovės. Tai, ką gyvenime gauni, visada yra pats geriausias variantas.

***

Kaip gyventi su nelaimingu žmogumi? Tai mane labai vargina.

– Leisk jam tokiu būti. Leisk jam būti nelaimingu. Leisk jam būti nepatenkintu ir prislėgtu. Tiesiog, leisk jam tokiu būti ir kai leisi, tau palengvės.

***

Kaip gyventi su bambekliu vyru, kuris neleidžia į namus pasikviesti draugų?

– Jis tau yra kaip apsauginiai vartai, per kuriuos pereina tik tie, kuriems labai reikia. Kitaip, tiesiog visi svečiai tau užliptų ant galvos ir tu netektum energijos. Neskubėk išmesti to, kas tau reikalinga, net jei neturi kur padėti.

***

Noriu paklausti dėl covid-19 skiepo: ar jis veikia žmogaus subtilias struktūras? Ar nanotechnologijos gali pakenkti sielai?

– Vakcina sielos nežaloja ir neatskiria nuo kūno, ji uždeda trikdžius ir blokus, kad žmogus mažiau girdėtų savo sielą, nors žmogus ir taip jos negirdi ir nemoka eiti savo gyvenimo keliu. Jokios nanotechnologijos negali padaryti ilgalaikės žalos sielai, jokios išliekamosios žalos nėra, tiesiog uždedami trikdžiai. Panašiai, kaip kad uždedama dar viena antena, kuri transliuoja kitą dažnį, ir trukdo gaudyti tą dažnį, kurį siunčia siela. Uždedamas foninis triukšmas, kad būtų sunkiau susisiekti su siela.

Kas vyksta su pasiskiepijusiu žmogumi atsiradus šitiems trikdžiams?

– Siela mažiau gali valdyti žmogų ir jis labiau gyvena automatiniame režime. Blogiausia, jeigu paskiepijami maži vaikai. Kol vaikas mažas, jo siela intensyviai sudarinėja jo gyvenimo žemėlapį ir siunčia didelius kiekius energijos į tas jo gyvenimo vietas, kurios bus sunkios ir sudėtingos tam, kad žmogus turėtų kaip pakelti galvą virš problemų ir atsisukti į šviesą. Tad jei vaikas yra paskiepijamas mažas, yra nutraukiami arba sutrukdomi šitie procesai, kai siela siunčia daug energijos į problemines gyvenimo vietas. Tada žmogus gali paskęsti problemose ir nematyti kelio į šviesą, jis gali nejausti vedimo iš viršaus, jam tada bus neparuošta jį palaikanti pozityvi energija, nes ta energija paruošiama iš anksto. Jeigu žmogus pasiskiepija jau suaugęs, nėra tokios didelės žalos, nes gyvenimo žemėlapis jau būna suformuotas iš anksto ir aprūpintas energijos tiekimu.

***

Yra tokia teorija, kad laimi ne tas, kuris geresnis ar blogesnis, o tas, kurio energetika stipresnė. Ar tiesa?

– Netiesa. Nėra nei laimėjusio, nei pralaimėjusio, net gi nėra jokios kovos. Viskas yra tik energijų mainai.

Ar gali vienas žmogus paveikti kitą su savo stipresne energetika? Pavyzdžiui, paveikti savo partnerį ar šeimos narį, kuris nejučia pradeda gyventi ne savo gyvenimą, suserga depresija.

– Viskas yra tik energijų mainai. Tas, kuris užgožia kitą su savo energija, irgi tik mainosi energija. Pas vieną daugiau, pas kitą mažiau. Pas tą, kurio energija atsitraukia, ir atsiranda depresija. Tai yra lyg atoslūgis jūroje – energija atsitraukia. Ir tu tada gali viską pamatyti – akmenis, koralus, kriaukleles, įdubas ir kalnelius, tada gali pamatyti visą dumblą, o tai yra dovana. O visa tai matydamas gali viską sutvarkyti, išrinkti akmenis, išlyginti dugną. Kai atslūgs vanduo, bus lygu. Tai yra energijų mainai, dovana. Depresija tik parodo, ką reikia sutvarkyti. Ji tik parodo, kokius akmenis reikia surinkti, o juos surinkus energija iškart pritvintų atgal.

***

Kaip man išlaikyti gerus santykius su žmona?

– Mylėk ją. Mylėk ją ir santykiai bus geri. Dabar juk nemyli, nes baudi už nuoskaudas, o tokia bausmė netinkama. Leisk sau ją mylėti.

O kaip man mylėti? Iš kur man tos meilės gauti?

– Reikia pakeisti matymo kampą, reikia kitaip žiūrėti į žmones. Visas nuoskaudas reikia atleisti iš karto, o tai, kas gera, nešiotis ilgai.

Kaip išlipti iš didžiulės pretenzijų ir nuoskaudų duobės?

– Reikia nustoti apie žmogų mąstyti blogai, visas negatyvias mintis reikia stabdyti. Jeigu neišeina mąstyti pozityviai, tada reikia visai nemąstyti apie ta žmogų. O geriausiu atveju, reikia tam žmogui siųsti pozityvias mintis. Negalima laukti, kol žmogui nutiks kažkas negero vien tam, kad patenkinti savo keršto ar teisumo poreikį.

Labai sunku žmogui pasikeisti. Kaip tą padaryti?

– Įsivaizduok visas nuoskaudas, kaip lukštus ant savęs. Turi tų lukštų daug daug ir esi nuo jų labai sunkus. Kiekvienas tavo nuimtas lukštas palengvina tavo svorį. Taip lengviau eisi per gyvenimą ir lengviau išlipsi iš duobių.

Kaip man konkrečiai elgtis, kad savyje pakelčiau meilę žmonai?

– Nustok kentėti. Nustok kentėti, kad tavęs nemyli taip, kaip nori, kad mylėtų, ir kad ji nėra tokia, kokios tu nori. Būk laimingas ir patenkintas tuo, ką turi.

***

Ar žmogus gali reinkarnuotis į gyvūną?

– Reinkarnacija galima įvairiais variantais, ji galima ir tokiais variantais, kokių žmogus net nežino. Siela gali reinkarnuotis į visas būtybes, kurios ją talpina. Ji gali reinkarnuotis į šviesos būtybes ir į tamsos būtybes, gali reinkarnuotis į žmogų ir į šunį. Žema kūno sąmonė sielos nežeidžia, sielai įdomu ir žemesnės kūno sąmonės patirtis.

Ar žmogui mirus jo siela yra automatiškai įtraukiama į kitą kūną, ar ji gali sustoti ir pati pasirinkti sekančią savo reinkarnaciją?

– Siela, išėjusi iš kūno, viską išgyvena dar kelis kartus, kitaip nebūtų prasmės. Tai išgyvenusi siela pati renkasi tolimesnę kelionę. Visur yra laisva valia, ji niekur nėra stumiama per prievartą.

O kaip tada gaunasi su karma? Kaip karma derinama su laisva valia?

– Karma visada derinama su laisva valia. Siela pati pasirenka jai tinkamus būdus nuskaidrėti ir surinkti išmėtytus akmenis. Karma yra dėsnių sistema, kuriai siela paklūsta, jeigu nori reinkarnuotis. Bet siela gali atidėti savo atidirbimus per kelis gyvenimus, o ne viską iš karto.

Ar egzistuoja giminingų sielų grupės?

– Taip, jūs reinkarnuojatės visi kartu. Ir nesvarbu, ar tai priešas, ar tai draugas. Jūs, kaip magnetas, vienas kitą pritraukiate.

O kaip veikia karma? Ar dantis už dantį ir akis už akį? Ar tai, ką padarai, tą ir gauni?

– Aplinkybės – nesvarbios. Svarbu, kad būtų įvykę tolygūs energijų mainai, svarbu, kad būtų sukurtas tokio pat dažnio ir intensyvumo kentėjimas ar džiaugsmas.

O kaip yra su neįgaliaisiais? Protiškai, fiziškai neįgaliais, dauno sindromu?

– Kad ir kaip jums būtų keista, bet siela pati dažnai pasirenka reinkarnuotis į sunkiau valdomą kūną, nes jai įdomu.

Ar gali neįgalumas žmogui būti duotas už nuodėmes?

– Siela prievartoje būti negali. Net jei neįgalumas numatytas pagal karmą, į jį siela eina laisva valia, bet ji taip pat gali pasirinkti ir kitokio pobūdžio aplinkybes, kuriomis patirs tokio pat stiprumo emocijas, kaip ir būnant neįgaliame kūne.

Kad žmogus teisingai išgyventų savo būsenas, yra iškreipiama matrica ir statomos energetinės sienos, kad jie negautų gydymo, informacijos, kad nebūtų pakeistas išgyvenimų planas. Labai svarbu yra įtakos zonos. Jos yra valdomos viršuje esančių vedlių. Žmogus negali tiesiog ateiti pas kitą žmogų ir išdarkyti jo karmos planą. Jis yra tiesiog neprileidžiamas.

Jeigu žmogui yra per sunku pakelti intensyvią karmą, jis gali ją sustabdyti laisva valia. Jokios aplinkybės nepasikeičia, bet pasikeičia emocijų intensyvumas. Juk žmogus gali gyventi labai prastomis sąlygomis, bet dėl to nepatirti jokių stiprių emocijų. Vadinasi, tai nebus ir karmos atidirbimas. Karmos atidirbimas vyksta tada, kai yra stiprios intensyvios emocijos, jokios aplinkybės ir fonas nėra svarbūs.

O kokia tokių emocijų prasmė?

– Intensyvių emocijų prasmė yra jų išgyvenime ir valdyme. Kuo aukštesnės emocijos, tuo reikia aukštesnės sąmonės jas suvaldyti. Tokiu būdu yra keliama žmogaus sąmonė.

Bet juk dažnai žmogaus patirtos intensyvios neigiamos emocijos jam padaro ilgalaikę žalą…

– Taip įvyksta dėl to, kad sąmonės pakėlimas neįvyko. Intensyvių emocijų tikslas – sąmonės kėlimas. Bet, jei žmogus pasiduoda emocijų traukai, jo sąmonė nublėsta ir visa tai tenka kartoti iš naujo, kol sąmonė pakyla. Sąmonei pakilus, įvyksta sielos nuskaidrėjimas ir karma atperkama.

***

8 komentarai
 1. Sveiki, o koks vardas to, kuris atsakinėja į klausimus ?

  • Klausiau du kartus.
   1 kartas.
   – Ar kalbu su savo angelais ar dvasiniais vedliais?
   – Tavo angelai ir vedliai man yra po kojomis. O virš manęs daugiau nieko nėra.

   2 kartas.
   – Su kuo kalbu?
   – Visata kalba per tave.
   – O kas konkrečiai?
   – Tai Aš, kuris esu virš visų.
   – O kodėl pasirinkai su manim kalbėti?
   – Tai tu pasirinkai mane girdėti.

 2. Sveiki,esu gavus atsakymus ir jie paliko dideli ispudi. Iki siol juos nesiojuos viduje, nes juose perteikta begaline meile ir konkretus patarimai man.

 3. Pritariu Linai, man taip pat atsakymai buvo tobuli, išlaisvinantys iš negatyvių programų.

Palikti atsakymą

Logo
Atstatyti slaptažodį